Eolas

Is féile phobail í Éigse na Bruiséile a cuireadh ar bun chun deis a thabhairt do dhaoine teacht le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar shaol na Gaeilge i bpríomhchathair ilteangach na Beilge.

Is mian linn cur le cultúr na teanga cois Zenne agus léargas a thabhairt do mhuintir na hEorpa ar bheocht phobal na Gaeilge anseo agus in Éirinn.

Ticéid

Is €30 atá ar thicéid na hÉigse agus is féidir iad a fháil anseo.

Leis an ticéad beidh cead isteach agat i ngach imeacht de chuid na hÉigse ach dá mba mhian leat cuairt a thabhairt ar an Leabharlann Ríoga Dé Sathairn ní mór duit d’áit a chur in áirithe roimh ré. Is féidir sin a dhéanamh ach ríomhphost a sheoladh chuig eolas [@] eigse.be faoin 5 Bealtaine.

Tacaíocht

Tá an chéad bhliain seo den Éigse á reáchtáil gan aon mhaoiniú mar sin dá mba mhaith le haon duine nó eagras tabhartas a bhronnadh chun cuidiú le heagrú na hÉigse níl le déanamh ach teagmháil a dhéanamh linn. Bheadh gliondar orainn cluinstin uait.